Det er komité for plan, miljø og næring som har i oppdrag å utforme en ny sentrumsplan for Hamar. Mange har medvirket underveis gjennom work shops, spørreundersøkelser og foredrag med temaer som "Hva trenger Hamar sentrum?", bokvaliteter i sentrum, mobilitet og "Hamars bystruktur i framtida".

Se planen på kart og 3D-modell

Illustrasjon fra 3D-modell for sentrumsplanenFor å formidle forslaget til sentrumsplan på en enkelt og oversiktlig måte, er hovedinholdet presentert i et fortellingskart. Fortellingskartet har også en fane med alle dokumentene som hører til planen. 

En annen nyhet er 3D-modellen som visuelt viser mulighetsrommet sentrumsplanen gir. Under "Lag" kan du velge hvilke elementer du vil ha med i modellen. 

Kartene som hører til sentrumsplanen, kan sees i Hamar kommunens kartløsning.

Plandokumentene ligger også på nettsiden arealplaner.no. Der kan man enkelt sende innspill.

Høringsfrist er 4. september. Innspill kan sendes på tre måter: 

Besøk oss i Bylab 

  • Informasjon om sentrumsplanen er tilgjengelig i Bylab, Torggata 63, hverdager kl 9-15.
  • Uke 33, 34 og 35 har vi "åpent kontor" i Bylab hvor prosjektlederne er tilgjengelige for informasjon, spørsmål og innspill til planen.
  • Vi kan sende plandokumenter pr post på forespørsel. Kontakt Servicekontoret på tel. 62 56 30 10.

Hva er en sentrumsplan?

Sentrumsplanen beskriver hva som kan bygges i Hamar og hvilke krav som stilles for bygninger og det offentlige rom i byen. Planen skal sikre miljømessig og sosial bærekraft og legge til rette for at Hamar kan utvikle seg med alle de mulighetene vi har, som Innlandets urbane hjerte!

Et viktig grep i ny sentrumsplan er å knytte byen endra bedre sammen med Mjøsa. Hamar har en stolt byplanhistorie tilbake til 1848, og bevaring av kulturminner og kulturmiljøer er en viktig del av den nye planen. 

Les mer om sentrumsplan for Hamar her.


AKTIVE MØTEDELTAKERE: Bildet er fra ett av møtene i Bylab. FOTO: HAMAR KOMMUNE