Vi takker for bidrag i planprosessen. Endringer av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse etter høring og offentlig ettersyn er beskrevet i saksdokumentene. Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området, både for nye tiltak, utvidelse av eksisterende tiltak og bruksendringer.

Fullstendige plandokumenter med vedtak, plankart, bestemmelser og planbeskrivelser er tilgjengelig fra kommunens planregister arealplaner.no Planens plan-ID er 083600.

Du kan klage på vedtaket dersom du er part eller har rettslig klageinteresse. Klagefrist er 21.08.2021.

Klage sendes til postmottak@hamar.kommune.no eller til Hamar kommune, Postboks 4063, 2306 Hamar.

Spørsmål kan rettes til saksbehandler på tor.harald.tusvik@hamar.kommune.no

 

Ingeberg gangbru
Ingeberg gangbru