Til lokale virksomheter 

Midlene som nå er gitt som en ekstra bevilling fra Kommunal- og modernisering departementet (KMD), skal gå til tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. I særlig grad skal støtten kompensere lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning i perioden 1. mars – 30. juni 2021.  

Virksomheter innen overnattings- og serveringsbransjen, sports- og fritidsvirksomheter (utenom idrettslag), detaljhandel (utenom dagligvare) og reisebyråer og -arrangører prioriteres ved tildeling av midler. Dette er i tråd med føringene fra KMD.

Totalt 750 millioner kroner skal fordeles til norske kommuner.  

For vår region er det tildelt følgende beløp:

  • Hamar    7 078 000 
  • Løten    340 000
  • Stange    1 099 000
  • Ringsaker    4 220 000

Kommunene på Hedmarken samordner seg

Hamarregionen er en felles bo- og arbeidsregion, og kommunene Hamar, Ringsaker, Løten og Stange ønsker at ordningen forvaltes slik at næringslivet i regionen behandles likt, om enn med enkelte lokale tilpasninger. 

På lik linje med de midlene som ble tildelt tidligere i vår, skal det også nå søkes via nettsiden www.regionalforvaltning.no. Søkere kan ta kontakt med næringsapparatet i sin kommune hvis det skulle være spørsmål. Søknadsfristen er 25. august 2021.

Ordningen med Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter kommer i tillegg til støtte til bedriftsrettede utviklingsprosjekter som næringslivet kan søke gjennom næringsfondene i den enkelte kommune eller fra Innovasjon Norge, Innlandet fylkeskommune og andre. 

Næringssjefene i Hamar, Stange, Løten og Ringsaker er: Svein Frydenlund, Erik Habberstad, Heidi Karlsen og Tor Rullestad.Tomme bord - serveringsfoto Adobe Stock