Tekstmeldingen du mottar kommer fra et lengre nummer enn det som er vanlig. Men allerede i første del av meldinga, står det at den kommer fra Hedmarken brannvesen.

- Vi ønsker derfor å forsikre våre innbyggere om at dette ikke er svindel, og at man kan trygt åpne meldingen. Nummeret er unikt og er knyttet til kommunikasjonen med deg som innbygger, og det vil endres ved neste varsel fra oss. Det er derfor ikke noe hjelp å lagre dette, opplyser brannvesenet.

Det er viktig at du svarer med tallet 1 (ja) eller tallet 2 (nei) på tekstmeldingen.

  • Svarer du 1 (ja), får du en ny SMS som takker for tilbakemelding, og en link hvor du kan gå inn for å få mer informasjon om tilsyn.
  • Svarer du 2 (nei), så får du en ny SMS om at ditt svar er mottatt. Huseier er da selv ansvarlig for å kontakte brannvesenet for å avtale nytt tidspunkt.

Dersom huseier har leietakere, må de selv ta kontakt med sine leietakere og informere dem om tilsyn og feiing.

- Ta gjerne kontakt med Hedmarken brannvesen på tlf. 400 07 999 dersom du har spørsmål rundt dette.

 

Eksempel på hvordan en melding fra brannvesenet ser ut.