De nye innbyggerne fordelte seg på 164 husstander og kom fra 60 ulike kommuner og der alle fylkene er representert.

En slik spredning i hvor folk kommer fra, er ikke uvanlig. Men merkbart i innflytterstatistikken, er at hele 48 personer flyttet fra Oslo til Hamar. Gjennom hele våren har tendensen med flere innflyttere fra Oslo, vært tydelig. Mange var denne gangen også under 20 år.

Oversikten over hvilke kommuner vi har fått flest innbyggere fra er denne: 

KommuneAntall til Hamar
Oslo48
Stange40
Ringsaker23
Kongsvinger 9
Drammen 8
Gjøvik 7
Elverum 7
Løten 3

Det er 32 kommuner hvor det er 1 innflytter fra, 6 hvor det er 2 som kommer fra samme kommune og 6 hvor det kommer 3 eller flere fra. Fra utlandet kom det 11 nye innbyggere. Fra hvilket land de kommer fra er ikke opplyst.
 

Aldersfordeling på innflytterne siste halvår:

Alder  Jan-21 Feb-21 Mars-21 April-21  Mai-21  Juni-21
0 – 5 år  812 23
6 – 19 år20182012935
20 – 44 år100 98  969586153
45 – 66 år201824352331
67 – >= 90 111012 67
Totalt 159146 157166 130249

          

Får velkomstpakke i posten

Alle innflyttere i Hamar får en stor konvolutt i posten. Denne er adressert til den eldste i husstanden og inneholder dette: 

  • Velkomstbrev fra ordføreren
  • Fordelskort i Hamarregionen
  • Bykart
  • Brosjyren Opplev Hamarregionen
  • Velkommen til Vangsåsen info
  • Info Sirkula – Ny i nabolaget
  • Info om koronavaksinering i Hamar kommune

- Velkommen til Hamar, alle sammen!

Hamar ønsker alle innbyggere velkommen til å bruke Mjøsfronten og øvrige tilbud! Foto Lars Martin Bøe