Årsaken er at det skal utføres sluttarbeider etter legging av nye vann- og avløpsledninger på strekningen. 

Det vil være tillatt å kjøre til eiendommene. Fra skolestart vil Ringgata være åpen for skolebusser, men kun i en kjøreretning. Omkjøring blir skiltet. Vognvegen og øvre del av Furubergvegen vil være åpne for ordinær trafikk når Ringgata stenges.

Arbeidene som skal utføres i Ringgata er blant annet:

  • Fjerning av gamle kummer
  • Legging av kantstein
  • Asfaltering

Hamar kommune og Hias beklager de ulempene som anleggsarbeidene medfører, både for beboere, biltrafikk, myke trafikanter, skoler og andre berørte. Vi takker for den tålmodighet som er vist fra de berørte.

Les mer om siste innspurt i Ringgata-prosjektet her.
 

Illustrasjonsfoto vegarbeid  - Adobe Stock