13. september er valgdagen for stortings- og sametingsvalget. I perioden fra 10. august til 10. september kan du forhåndsstemme i hvilken som helst kommune. I Hamar kan du forhåndsstemme i rådhuset i hele perioden.

 

De fleste mottar valgkortet digitalt

Valgkortet sendes digitalt til din digtale postkasse eller Altinn. Du får en SMS når valgkortet er tilgjengelig.

Velgere som har reservert seg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, eller som ikke har oppdatert eller bekreftet kontaktinformasjonen sin i registeret de siste 18 månedene, får valgkortet tilsendt på papir.

Valgkortet er først og fremst en bekreftelse på at du har stemmerett. I tillegg vil du finne nyttig informasjon om valget på valgkortet. Digitale valgkort kan brukes direkte på mobiletelefonen, og trenger ikke printes ut. Det er heller ikke nødvendig å vise valgkortet når du skal stemme, men det gjør selve stemmegivningen enklere og raskere.

 

Du kan forhåndsstemme fra 10. august til 10. september

Ved årets forhåndsvalg har vi utvidet åpningstidene, for å unngå kø ved valglokalet og kunne ivareta smittevern på en god måte. Vi oppfordrer til å utnytte hele åpningstiden hvis du skal forhåndsstemme, slik at vi kan unngå kø i lokalet. Erfaringsmessig er det flest som stemmer ved lunsjtider og rett etter arbeidstid, så det kan være lurt å unngå disse tidspunktene hvis man har mulighet.

Du finner åpningstidene for forhåndsvalget her.

Det skal også avholdes forhåndsstemmegivning ved institusjonene. Tidspunkt vil bli annonsert på den enkelte institusjon.

Sametingsvalget avholdes samtidig som stortingsvalget. Hvis du er manntallsført i Sametingets valgmanntall i Hamar kommune, kan du bare avgi stemme på forhånd. Du kan stemme i hele perioden for forhåndsvalget.

Hvis du er syk eller ufør, kan du søke om å forhåndsstemme der du oppholder deg. Det samme gjelder velgere som er i karantene og som ikke kan forhåndsstemme på ordinær måte. Søknaden må være hos valgstyret innen kl 10 den 10. september.

 

Smittevern under valget

Det er viktig at du følger smittevernregler og råd som gjelder der du bor. Husk å holde avstand og ha god håndhygiene når du stemmer, og ikke dra til stemmelokalet hvis du er syk, i karantene eller venter på testsvar.

Også velgere som er syke, i isolasjon eller karantene skal få mulighet til
å stemme. Vi vil komme med mer informasjon om hvordan du skal forholde deg hvis du blir syk eller kommer i karantene på valgdagen.

 

Digitalt valgkort