Logo Urbant landbruk Hamar

Dyrking i byer er i vekst i europa. Hamar ligger midt i et av landets rikteste landbruksområder og var blant de første mindre byene i Norge som satte i gang med urbant landbruk. Vi har ambisjon om å markere seg som foregangskommune i Norge.

Prosjektene våre har som mål å utnytte muligheter for matproduksjon i byen og å øke interessen for landbruket rundt oss:

 

Logo Triangelen Mathage  Triangelen mathage

 

   Logo Urbane bier   Urbane bier i Hamar

 

Logo Pollenstasjon    Pollenstasjoner i Hamar

 

   Logo Frøbibliotek  Hamar Frøbibliotek