Det var HomeNet som vant kommunens anbudskonkurranse, og onsdag signerte kommunedirektør Christl Kvam i Hamar kommune og Timo Ruud fra HomeNet den ferske avtalen.

-Vi ønsker å gjøre det billigere for innbyggerne å få bredbånd og tilbyr både gunstig pris og god kapasitet med 1000 mb, forteller Timo Ruud, salgsdirektør i HomeNet.

HomeNet starter innsalget allerede neste uke, og det betyr at de aktuelle husstandene vil få besøk av en representant for HomeNet i løpet av kort tid. Det vil også gå ut brev til adresser i områdene dette gjelder. Selve utbyggingen vil starte løpet av høsten. 

Ordfører Einar Busterud synes det er strålende at vi nå får fibernett i hele kommunen. - Mange har gjort en formidabel innsats for å få fart på utbyggingen, ikke minst en stor dugnadsinnsats i mange områder. Busterud erkjenner at de siste som tilknyttes nettet er de dyreste, så han er svært fornøyd med at vi har greid å dekke opp hele kommunen innenfor bevilgningene som er gjort de siste årene. 

Også fylkeskommunen har gitt betydelige tilskudd til fiberutbyggingen i Hamar gjennom såkalte NKOM-midler.

Dette er områdene som omfattes av utbyggingen

  • Ca 250 husstander ved Imerslundmarka
  • Ca 140 husstander i «midtre Vang»
  • Ca 170 husstander i «Vang øst», nordøst for RV25, mot Løten
  • Ca 150 husstander i «Vang sør-øst», sør for RV25, mot Stange
  • Ca 50 husstander i området ved Hedmarkstoppen


Om HomeNet

HomeNet tilbyr fiberbredbånd, ADSL og VDSL til over 90.000 privatkunder i Norge.

HomeNet er heleid av GlobalConnect som har 84.000 kilometer fibernettverk og 27.000 kvadratmeter datasenter i Norden.

Les mer om HomeNets utbygging i Innlandet

Christl Kvam, Hamar kommune, og Timo Ruud, HomeNet