Møtet er utsatt på grunn av smittesituasjonen. Ny dato er 5. oktober.

Hamar kommune arrangerer i samarbeid med eldrerådet, brukerrådet for helse og omsorgstjenester
og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Innlandet (Hedmark) åpent folkemøte. Temaet er planlegging av egen alderdom med tema bolig og velferdsteknologi og er en del av arbeidet med reformen Leve hele livet.

Les mer om reformen Leve hele livet her.

Hvorfor er det så viktig å belyse nettopp dette temaet?
Vi blir flere eldre både i Hamar og landet for øvrig. Det er viktig med tidlig planlegging av egen alderdom. God planlegging av bosituasjon og annen tilrettelegging for enkle hverdager er viktig for å kunne bo hjemme lengst mulig og opprettholde et aktivt liv.

I det åpne folkemøtet vil det bli gitt råd om hva som er lurt å tenke på. Hva er den enkeltes innbyggers ansvar og hva kan kommunen bidra med? Kommunalsjef Helse og omsorg Vigdis Galaaen vil ønske velkommen. Av innledere har vi rådgiver for velferdsteknologi Tor Sætrang som har lang erfaring innen feltet. Lærer og komiker Geir Ove Ovesen vil komme med humoristisk innslag i forhold til alderdom. Kommunedirektør Christl Kvam belyser hvordan Hamar kommune kan rigge seg for en større andel eldre innbyggere. Det vil også være representanter fra Hamar kommune som i sine innlegg har særlig fokus på bolig og boligsituasjon i eldre år.

Program: Se hele programmet her

Tid og sted: kl 18.00 - 20.30, kommunestyresalen, Hamar rådhus

Målgruppe: Innbyggere i Hamar

Påmeldingsskjema: Klikk her for påmelding

Arrangementet tilpasses gjeldende smittevernregler på det aktuelle tidspunktet.

 

Velkommen!

Folkemøte banner