For å slippe karantene, er det noen krav som må være oppfylt:

  • Man må ikke være husstandsmedlem med den smittede eller tilsvarende nære.
  • Man må gjennomføre hurtigtesting som angitt fra smittesporingsteamet. Barn i barnehage og barneskole skal ta to tester, mens elever på ungdomstrinnet skal ta to til tre tester over en femdagers periode.
  • Barn fra og med barneskolealder får utdelt selvtester som utføres hjemme.
  • Barnehagebarn vil få tilbud om hurtigtest på teststasjonen og nærmere informasjon om videre opplegg deretter.

Alle selvtester er hurtigtester som gir svar etter 15 minutter. Så lenge de tester negativt, kan barna gå på skole og delta i fritidsaktiviteter som normalt.

Utstyr for å ta selvtest hjemme

For å gjennomføre testing, vil foreldre og foresatte få tildelt tester fra kommunen. De vil også få informasjon om hvordan selvtesten skal tas og hvordan de skal forholde seg i testperioden. Det er en forutsetning at foreldrene er til stede og utfører testen sammen med barnet.

Foreldre som ikke ønsker, eller ikke får til, å utføre testen hjemme, får tilbud om bistand. Dersom testene ikke gjennomføres, må ordinær smittekarantene gjennomføres.

Videre oppfølging

Ved positiv test kontaktes smittesporingsteamet, som da følger opp den enkelte. Ved negativ test trenger ikke foreldre og foresatte foreta seg noe, og eleven kan gå på skolen som vanlig. Dersom barnet får symptomer, må det imidlertid holdes hjemme, og smittesporingsteamet må kontaktes for rådgivning og prioritert test på teststasjonen.

Informasjon direkte 

Foreldre og foresatte til barn som kan testes i stedet for å gå i karantene, vil få direkte beskjed fra rektor, barnehagestyrer, lagleder eller liknende. 

Her hentes selvtester i Hamar

  • Foresatte til skolebarn kan hente selvtester på respektive skole hverdager kl  14–16.
  • Foresatte til barnehagebarn får utdelt selvtest på teststasjonen i Ottestad, hvor den første testen skal tas.
  • Henting lørdager og søndager: på Hamar rådhus kl 11-13.
  • Øvrig henting på hverdager: Hamar rådhus kl 16-18. 

Se hvordan du utfører testen her: