Illustrasjonsfoto anleggSpillemidler

Idrettslag, skytterlag, turistforening og andre godkjente søkere til spillemidler, må huske på fristen 1. oktober for å søke om spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Hamars rådgiver for idrett, Wenche Enge, kan kontaktes f
or mer informasjon og/eller oppretting av anleggsnummer (det skal søkes på). Ellers finnes søknadsskjema og informasjon om ordningen på  nettsiden www.anleggsregisteret.no

 

Anleggstilskudd til frivillige organisasjoner

Idrettslag i Hamar kommune, som søker om spillemidler, kan også søke om kommunalt anleggstilskudd ved bygging/rehabilitering av egne anlegg. 1. oktober er fristen også her. Søknadsskjema for anleggstilskudd ligger på vår nettside her: www.hamar.kommune.no/kulturtilskudd