Antallet stemmer som ble avgitt før valgdagen i dag, utgjør 41,48 % av de stemmeberettige. Resultatet som framgår her, bør derfor være en god pekepinn på i hvilken retning valget i Hamar går. 

Hovedtrekkene etter opptelling av forhåndsstemmene:

  • Arbeiderpartiet er fortsatt det største partiet i Hamar med 35,3 % av stemmene, men også de går tilbake etter at 10 078 forhåndsstemmer er talt opp. 
  • Både Senterpartiet (13,3 %), Sosialistisk Venstreparti  (12,5 %) og Rødt (4,9 %)  går tydelig fram. Miljøpartiet De Grønne går (4,4 %) også noe fram.
  • Høyre (14,9 %) og Fremskrittspartiet (5,4 %) går begge klart tilbake.
  • For øvrige partier er det mindre endringer.
  • Hamarsingene har ved årets Stortingsvalg hatt rekordmange lister å velge mellom.


Resultater av forhåndsstemmegivingen 2021 sammenlignet med forhåndsstemmer ved Stortingsvalgene i 2017, 2013 og 2009:

PartiForhånds 2021Forhånds 2017Forhånds 2013Forhånds 2009
Arbeiderpartiet35,3 %38 %43 %47 %
Høyre14,9 %21,1 %23,6 %12,6 %
Senterpartiet13,3 %9,9 %3,4 %3,9 %
Fremskrittspartiet5,4 %8,9 %8,8 %14,7 %
Sosialistisk Venstreparti12,5 %8,7 %5,8 %10,3 %
Venstre4,2 %4,4 %4,6 %3,4 %
Miljøpartiet De Grønne4,4 %2,7 %3,1 %0,6 %
Kristelig Folkeparti 2,2 %2,5 %3,2 %3,0 %
Rødt4,9 %2,0 %1,1 %0,9 %
Pensjonistpartiet1,2 %1,1 %2,5 %2,6 %
Demokratene0,8 %0,1 %0,0 %0,1 %
Partiet Sentrum0,3 %   
Partiet De Kristne0,2 %0,1 %0,2 % 
Alliansen - Alternativ for Norge0,1 %0,1 %   
Helsepartiet0,2 %0,3 %  
Liberalistene0,1 %0,1 %  
Industri- og Næringspartiet0,1 %   
Folkeaksjonen Nei til mer bompenger0,0 %   
Redd Naturen0,1 %   
Kystpartiet 0,0 %0,0 %0,2 %
Andre  0,2 %0,1 %
Blanke stemmer43 stk0,6%0,4 %0,5 %


NB! Det er noen sent innkommende forhåndsstemmer fra hamarsinger som har forhåndsstemt i andre deler av landet, som ikke er med i disse tallene for 2021. Der det ikke er oppgitt tall i tabellen over, ble det ikke stilt lister i Hamar.

Erfaringer fra tidligere

Tidligere år har både  Arbeiderpartiet og Høyre fått økt oppslutning etter at alle stemmene var talt opp. Om dette er tilfelle i år, vet vi først senere i kveld når de foreløpige valgstingsstemmene foreligger rundt klokka 22.30 - 23.00 i kveld.

Interessant blir det da å se valgdeltakelsen generelt, om forhåndsresultatet samsvarer med det endelige resultatet, om Hamar-resultatene samsvarer med landet for øvrig, og til sist hvilke representanter som skal representere hedmarkingene på Stortinget.

Det store spørsmålet er selvsagt hvem som til syvende og sist danner regjering. Men den avgjørelsen ligger trolig litt lengre fram.

Les om rekordstor forhåndsstemming i Hamar