Fra valglokalet på Ener ungdomsskoleRekordstor oppslutning om forhåndsvalget ga noe mindre trafikk i valglokalene på selve valgdagen, men fra alle seks lokaler meldes det om en jevn strøm av innbyggere som ville stemme fra lokalene åpnet klokka 09.00 til de stengte klokka 21.00. 

Hamar ser ut til å få et oppmøte noe over landsgjennomsnittet. Slik har det for øvrig vært i Hamar også ved tidligere Stortingsvalg. 
 

Bekreftet forhåndsresultatet

Godt oppmøte ved valget i Hamar.Opptellingen utover valgkvelden bekreftet langt på vei de resultatene vi fikk etter opptellingen av forhåndsstemmene. Les alt om forhåndsstemmene i Hamar. Her kom det fram at de rød-grønne gikk fram i Hamar, da på bekostning av Høyre og Fremskrittspartiet.
 

 • Arbeiderpartiet fikk i Hamar 34,7 % av stemmene. Med det er de det klart største partiet. Senterpartiet har passert Høyre er nå det nest største partiet med sine 15,2 %.
 • Sosialistisk Venstreparti (11,6 %) og Rødt (4,1%) og Miljøpartiet De Grønne (3,5 %) går også fram i Hamar. 
 • Høyre (14,8 %) og Fremskrittspartiet (6,3%) går klart tilbake.


   

Resultater av stemmegivingen 2021 sammenlignet med forhåndsstemmer 2021 og valgresultatet 2017. 

PartiValgresultat 2021Forhånds 2021Valgresultat  2017
Arbeiderpartiet34,7 %35,3 %38 %
Høyre14,8 %14,9 %21,1 %
Senterpartiet15,2 %13,3 %9,9 %
Fremskrittspartiet6,3 %5,4 %8,9 %
Sosialistisk Venstreparti11,6 %12,5 %8,7 %
Venstre4,5 %4,2 %4,4 %
Miljøpartiet De Grønne3,5 %4,4 %2,7 %
Kristelig Folkeparti 2,6 %2,2 %2,5 %
Rødt4,1 %4,9 %2,0 %
Pensjonistpartiet1,0 %1,2 %1,1 %
Demokratene0,7 %0,8 %0,1 %
Partiet Sentrum0,2%0,3 % 
Partiet De Kristne0,2%0,2 %0,1 %
Alliansen - Alternativ for Norge0,1 %0,1 %0,1 % 
Helsepartiet0,1 %0,2 %0,3 %
Liberalistene0,1 %0,1 %0,1 %
Industri- og Næringspartiet0,1 %0,1 % 
Folkeaksjonen Nei til mer bompenger0 %0,0 % 
Redd Naturen 0,1 % 
Kystpartiet  0,0 %
Andre   
Blanke stemmer96 stk43 stk0,6%


Kommentar til tabellen: Prosentene det opereres med i statistikken, kan vise små avvik ut fra om blanke stemmer er tatt med eller ikke. Et lite antall sent innkomne forhåndsstemmer er ikke med i antallet.


Se valgresultater fra de ulike kretsene i Hamar

Klikk på Bytt sted, velg Hedmark, dernest Hamar og de ulike kretsene kommer opp.


  God valgdeltakelse

  Valgoppslutningen i Hamar ligger foreløpig på 78 % hvilket er bra og nesten i tråd med foregående år. Tallet vil stige forsiktig etter opptelling av sent innkomne forhåndsstemmer.
   

  Valgdeltakelse ved Stortingsvalg i Hamar:

  ÅrValgdeltakelse i %
  202178 %
  201779,44 %
  201380,4 %
  200978,7 %
  200580,0 %
  200176 %
  199779,2 %


  På nettsiden valgresultat.no kan du finne stemmetall for alle partier i kommunene i Norge og se mandat-fordelingen på Stortinget.