De nye innbyggerne fordelte seg på 261 husstander og kom fra 85 ulike kommuner og der alle fylkene er representert.

En slik spredning i hvor folk kommer fra, er ikke uvanlig. Men merkbart i innflytterstatistikken, er at hele 64 personer flyttet fra Oslo til Hamar. Gjennom hele våren og sommeren har tendensen med flere innflyttere fra Oslo, vært tydelig. 


Oversikten over hvilke kommuner vi har fått flest innbyggere fra er denne: 

KommuneAntall til Hamar
Oslo64
Ringsaker36
Stange25
Elverum13
Løten11
Lillestrøm 10
Lillehammer  9
Sandefjord  8

Det er 38 kommuner hvor det er 1 innflytter fra, 17 hvor det er 2 som kommer fra samme kommune og 4 hvor det kommer 3 eller flere fra. Fra utlandet kom det 23 nye innbyggere. Fra hvilket land de kommer fra er ikke opplyst.
 

Aldersfordeling på innflytterne siste halvår:

Alder  Mars -21 April -21  Mai -21  Juni -21Juli -21August -21
0 – 5 år  12 231724
6 – 19 år20129353943
20 – 44 år969586153138259
45 – 66 år243523313137
67 – >= 90 1012 67411
Totalt 157166 130249229374

August er tradisjonelt den måneden med mest flytting. Tall for august i fjor, var 354 innflyttere.          


Får velkomstpakke i posten

Alle innflyttere i Hamar får en stor konvolutt i posten. Denne er adressert til den eldste i husstanden og inneholder dette: 

  • Velkomstbrev fra ordføreren
  • Fordelskort i Hamarregionen
  • Bykart
  • Brosjyren Opplev Hamarregionen
  • Velkommen til Vangsåsen info
  • Info Sirkula – Ny i nabolaget
  • Info om koronavaksinering i Hamar kommune

- Velkommen til Hamar, alle sammen!

Bilde fra Mjøsfronten i Hamar. Foto Lars Martin Bøe