Hamar kommune har fortsatt god tilgjengelighet på vaksiner fra Spikevax (Moderna), og tilbyr derfor denne vaksinen til alle over 18 år. Vi har ledige timer til alle som ønsker å ta både dose 1 og dose 2, og oppfordrer alle til å vaksinere seg med dose 2 så snart som mulig med den vaksinetypen de får tilbud om. Raskest mulig fullvaksinering gir både den enkelte bedre beskyttelse, og bidrar til å redusere smittespredningen.

Kommunen er nå i gang med vaksinering av aldersgruppene 12-15 og 16-17 år. Disse får tilbud om vaksinen Comirnaty fra BioNTech/Pfizer etter anbefaling fra FHI, fordi det foreligger større erfaring med bruk av denne vaksinen i aldersgruppen. Pfizer-dosene kommunen mottar er beregnet ut fra antallet barn og unge i målgruppen som skal vaksineres, og gis i utgangspunktet bare til de under 18 år.

 

Må kunne stille på kort varsel

Noen dager kan det likevel gjenstå enkeltdoser av Pfizer-vaksinen, som må settes umiddelbart etter utblanding og opptrekk. Vi tilbyr derfor innbyggere over 18 år som har fått Pfizer-vaksinen som første dose, å registrere seg for tilkalling for dose 2. Du må ha mulighet til å stille på kort varsel (under 30 minutter) hvis du blir oppringt. Det vil i tilfelle være snakk om svært få doser hver vaksinedag, så alle som melder seg vil ikke få tilbud. Når du blir oppringt, får du beskjed om når og hvor du skal møte opp. 

Du kan ringe vaksinetelefonen på tlf: 62 56 32 00 hvis du ønsker å registrere deg for tilkalling.

 

Oppfordrer til raskest mulig fullvaksinering

De to tilgjengelige mRNA-vaskinene fra Moderna og Pfizer anses som likeverdige ifølge FHI. De bygger på samme teknologi, og det å kombinere ulike koronavaksiner gir minst like god beskyttelse og medfører ingen større risiko for alvorlige bivirkninger, enn det å få vaksine fra samme produsent.Vi understreker derfor oppfordringen om å ta imot tilbudet om den vaksinetypen du får, for å bli fullvaksinert raskest mulig.

Vaksine