Covid selvtest - foto Adobe StockPandemien er over i en ny fase, hvor Covid-19 ikke lenger anses som like farlig som tidligere. Norge skal tilbake til "normalen".

Les om gjenåpningen på regjeringens side


Det innføres dermed lettelser i reglene for testing, isolering, smittesporing og karantene ved covid-19 (TISK.) TISK-strategien er nå mer selvtesting, mindre smittesporing og at karanteneplikten opphører for alle. 

Regjeringen har foreløpig valgt å beholde trafikklysmodellen for skolene og barnehagene. Kommuneoverlegene vil også fortsatt iverksette lokale tilpasninger ved lokale utbrudd, dersom det oppstår behov for det.


Plikten til smittekarantene opphører 

I nedjustert TISK vil plikten til smittekarantene for alle opphøre og erstattes av faglige råd og anbefalinger. Råd for nærkontakter avhenger av vaksinasjonsstatus, og kommunenes nettsider vil oppdateres med hvilke råd som gjelder for deg. Plikten til isolasjon forblir forskriftsfestet, men reduseres til 5 døgn etter symptomdebut.

Kommunene har fortsatt mulighet til å vedta lokale forskrifter ved behov, for eksempel om karantenebestemmelser.


Mer selvtesting for hele befolkningen

Hovedregelen for koronatest, er nå selvtesting. Alle selvtester er hurtigtester som gir svar innen 15 minutter. 
Alle, også vaksinerte, bør holde seg hjemme og teste seg ved symptomer, også ved helt milde eller vage symptomer.

De vanligste symptomene på Covid-19 er tett nese, sår hals, hoste, feber, nedsatt smak- og luktesans, hodepine, slapphet, tung pust, diare, muskelverk eller sykdomsfølelse. 

Les mer om ny strategi for testing og utlevering av testutstyr her

- Vi oppfordrer fortsatt til at alle som er nærkontakter av en smittet tester seg, selv om karanteneplikten forsvinner, sier kommuneoverlege Einar Sannerud Stødle.

Det bør ha gått 2-3 dager etter kontakt med smittet før man tar testen.
 

Mindre smittesporing

Også smittesporingen nedjusteres på veien mot en mer normal hverdag. Den største endringen, er at det kun er husstandsmedlemmer eller andre som er tilsvarende nær en smittet, som varsles av smittesporingsteamet. 
Øvrige nærkontakter skal informeres av den smittede selv, foreldre/foresatte/ pårørende, skole eller idrettslag.

- Smittesporingsteamet vil gi råd til de som er smittet, om hvordan dette kan gjøres, opplyser kommuneoverlege Einar Sannerud Stødle.