Politikerne og administrasjonen vil informere om det politiske arbeidet og anbefalingene til formannskapet. Idrettslagene oppfordres til å komme med sine synspunkter og kommentarer til de ulike temaene.  

 • Tid: Tirsdag 19. oktober kl. 18.30 - 20.00
 • Sted: Idrettens Hus, Kjonerud kompetansesenter, Løvstadvn. 7, Ottestad 
 • Påmelding innen torsdag 14. oktober til e-post: wenche.enge@hamar.kommune.no
 • Enkel servering
 • Lenke til Idrettsutredning (pdf)


Program for møtet:

Kl. 18.30

 • Velkommen v/utvalgsleder Liv Jerven 
 • Utvalgets oppdrag og formål med arbeidet v/saksordfører Morten Aspeli  


Kl. 18.45 

 • Gjennomgang av utvalgets anbefalinger:
 • Eierskap av idrettsanlegg 
  • Drift av idrettsanlegg (idrettsdrift, eiendomsdrift) 
  • Driftstøtte og evt. nye modeller (poengmodell)
  • Økt fokus på kompetansehevende tiltak og evt. støtteordninger 
  • Idrettsrådets mandat, samarbeid med kommunen og samhandling med idretten v/idrettsrådet
  • Andre tema
 • Kommentarer/synspunkter fra idrettslagene og idrettsrådet - panel med representanter fra utvalget og administrasjonen

Kl. 19.50

 • Oppsummering og veien videre

Velkommen!

Illustrasjonsfoto - lagidrett Adobe Stock