Snart kommer kuldegradene, og kommunen skal planlegge hvilke skøytebaner som skal islegges den kommende sesongen. 

Hamar kommune oppfordrer derfor alle velforeningene i Hamar om å sende inn en søknad hvis dere vil ha isbane i deres område. Prioriteringen gjøres ut i fra tidligere års bruk, tilgjengelighet til andre isbaner i samme område, samt økonomiske rammer. 

Fristen for å melde inn ønske om skøyteis, er mandag 25. oktober.
Søknader sendes til postmottak@hamar.kommmune.no og merkes med "Isbaner 2021/2022". 

Gutt på skøyteisen  - Foto fra Lars Martin Bøe

Jenter på skøytebanen. Foto Lars Martin Bøe

Skøyteglede på Prestrud i fjor vinter.