Du trenger ikke søke om skoleplass for barnet ditt til de kommunale skolene i Hamar. Alle foreldre/foresatte vil få et tilbudsbrev med informasjon om hvilken skole eleven skal begynne på. Brevet sendes ut i midten av desember. 

Når du har fått tilbudsbrevet, kan du logge på skoleportalen og svare på om du tar imot tilbudet.

Der kan du også gi beskjed hvis du heller ønsker å søke privat skole eller har andre beskjeder til oss. Vurderer du elevplass ved spesialpedagogisk avdeling ved Lunden skole, tar du kontakt med styrer i barnehagen, som vil melde fra til Lunden skole.

Mer informasjon om skolestart kommer i tilbudsbrevet.

Inntak av elever er gjort ut fra "Forskrift for skoletilhørighet" og skolekretsgrensene for Hamar kommune

Skolestart - foto med ivrige elever. Adobe Stock Foto.