12 kommuner i gamle Hedmark fylke, bestående av kommunene på Hedmarken og i Elverum- og Kongsvingerregionen, har inngått et samarbeid om en ny kartløsning: "Hedmark kart". Kartløsningen gir oss gode og relevante kartdata i forbindelse med plan-, oppmåling- og byggesaker. 


Kort om Hedmark kart

  • Den nye kartløsningen er intuitiv, brukervennlig og inneholder daglig oppdaterte kartdata.
  • Brukeren kan søke opp en eiendom eller adresse og se en komplett oversikt over relevante kartdata, slik som grunnkart, arealplaner og tematiske data.
  • Kartet er et verktøy for å måle avstand/areal og å gjøre påtegninger.
  • Kartet gir koblinger til andre tjenester som skråfoto og gatebilder fra Google.
  • Inne i kartløsningen ligger det også nyere og historiske flybilder som kan sammenlignes med hverandre. 


Kobling mot planregisteret og nyttig for analyser

Den nye kartløsning er også koblet opp mot kommunens nye planregister: Arealplaner.no. Her kan vi se alle arealplanene i kommunen, få tilgang til plandokumenter og gi tilbakemelding på planer som er på høring.

En annen nyhet i den nye kartløsningen, er at den inneholder en 3D-modell for hele kommunen. I 3D-modellen kan brukeren gjøre ulike analyser, slik som siktanalyse og sol/skygge-analyse. 

Brukere kan også gjøre en analyse på DOK-data for en valgt eiendom eller et valgt område (Les mer om DOK-data her: Det offentlige kartgrunnlaget). Analysen vil produsere en DOK-rapport som lister opp tematiske kartdata man må være oppmerksom på i forbindelse med plan-, oppmåling- og byggesaker. 

 

Få veiledning og sjekk kartløsningen

Det er laget en egen brukerveiledning til kartløsningen. Brukerveiledningen gir en innføring i hvordan kartløsningen fungerer og hvilke verktøy og funksjoner som er tilgjengelig for brukeren.

Den nye kartløsningen er tilgjengelig via kommunens kartportal.

Gledelig nytt for alle kartbrukere - illustrasjon Adobe Stock