Hamar kommune, Kreftforeningen og Utviklingssenter for sykehjem ogglioblastom hjemmetjenester i Innlandet (Hedmark) arrangerer fagdag om glioblastom og det å være tett på ved alvorlig sykdom. 

Du vil få høre mer om forhåndssamtaler og avlastning til pårørende, kreftforeningens arbeid, en pårørendes historie og du får også rørt litt på deg i form av yoga. 

For fullt program se her.

Fagdagen er gratis.

Tid og sted: Hamar kulturhus, Pauline hall, 9. desember kl 11-15.30

Målgruppe: Helsepersonell som jobber med kreftomsorgog palliasjon, samt andre interesserte. 

Påmelding innen 2. desember: Du kan melde deg på her