For å få kontroll over klimagassutslippene, har det å lage klimabudsjett blitt viktig for flere kommuner. Men få vet hvor de skal begynne. Oslo, Hamar og Trondheim var blant de første kommunene i verden som laget et klimabudsjett. Nå er erfaringene samlet i en veileder som spres til hele kommune-Norge.

Oslo, Hamar og Trondheim kommuner har sammen laget en veileder for kommuner og fylkeskommuner som skal lage klimabudsjett. Denne ble lansert i januar og kommune-Norge ble kurset via webinarer på vårparten.

-    Pågangen etter å lære av Oslo, Hamar og Trondheims nybrottsarbeid på klimabudsjett, har vært stor. Er du førstemann i gang, har du også et ekstra ansvar for å dele dine erfaringer, og det er det vi har gjort sier Lise Urset, fagleder for miljø og klima i Hamar.

Mange vil gjøre som oss

Kommune etter kommune har den siste tida bestemt seg for å lage klimabudsjett. I ei tid hvor utslippskutt skal skje raskt, har metodikken blitt populær både i Norge og internasjonalt. 

- Med denne veilederen, og bevisstheten rundt den, håper vi flere kommuner står rustet til å lage klimabudsjett. Det kan være vanskelig å komme i gang, og vi har lagt ned et stort arbeid i veilederen som vil gjøre arbeidet enklere for kommuner som står i startgropa, sier Lise Urset. 

Hun forteller at det er inspirerende å arbeide med noe som engasjerer så mange, og som kan hjelpe oss å heve kvaliteten på klimaarbeidet i hele landet. 

Dette er et klimabudsjett

Et klimabudsjett er et styringsverktøy for å vise hvor kommuner kan oppnå klimagassreduksjoner og andre vedtatte klimamål. Norge har et mål om å redusere klimagassutslippene med minst 50 prosent innen 2030, og dette er et viktig styringsverktøy for å lykkes.

I Klimabudsjettet setter kommunene opp hvilke tiltak som må til for å redusere utslipp. Samtidig viser det hvilken effekt tiltakene kan få, det vil si hvor store utslippskuttene kan bli, og budsjettet viser hvem i kommunene som har ansvaret for gjennomføringen. 

Veilederen viser hvordan klimabudsjett kan brukes i kommuner som har forskjellig størrelse og ulike utfordringer å løse, og gir en bruksanvisning på hvordan et klimabudsjett bør lages. Veilederen er laget med støtte av Miljødirektoratet, og kommunene Arendal, Alta, Vågan, Sarpsborg, samt Vestland og Viken fylkeskommuner har også bidratt i arbeidet. 

Disse har samarbeidet om klimabudsjettet. Lise Urset fra Hamar kommune, nederst til høyre på bildet.Disse har samarbeidet om klimabudsjettet. Lise Urset fra Hamar kommune, nederst til høyre på bildet.