Finsal sanse- og skolehage er et samarbeid mellom aktører som ikke samarbeider så ofte til vanlig; sykehjem, skole, kriminalomsorgen og frivillige organisasjoner. Kombinasjonen skolehage og sansehage for sykehjemmet har som mål å gi økt livsglede for de eldre og en annerledes læringsarena for skoleelevene. For kriminalomsorgen byr hagen på en arena med meningsfulle arbeidsoppgaver og samfunnsnyttig arbeid.

Ordfører Einar Busterud mottok prisen på vegne av kommunen og de andre deltakerne i prosjektet.

Dette sier KLPs jury om vinnerprosjektet:

Vinneren av KLPs Fremtidspris er et prosjekt som juryen la merke til helt fra start. Juryen la særlig vekt på at prosjektet tar opp i seg samspillet mellom flere generasjoner, men også mellom ulike grupper i samfunnet som kanskje ofte ikke har så mye med hverandre å gjøre.

Prosjektet forener eldre og barn, samtidig som det tilbyr meningsfulle oppgaver til de som er omfattet av kriminalomsorgen i kommunen, noe juryen karakteriserer som både samfunnsnyttig og en ny måte å tenke på. Det legges også merke til prosjektets miljødimensjon. Det oppleves som helhetlig planlagt og godt gjennomført med samarbeid mellom mange offentlige aktører og i tillegg det frivillige apparatet.

Det finnes flere andre kommuner som har noe tilsvarende prosjekter, men denne kommunen klarer å trekke det litt lenger. Fortsatt er det i aller høyeste grad overførbart til andre.