Kommuneoverlegen sendte i dag, 6. desember, ut en pressemelding med oppfordring om å være føre var før jul.

- Det er høyt smittetrykk mange steder rundt oss. Smittenivået Hamarregionen og i Innlandet er likevel lavere enn nasjonalt og flere andre regioner, men vi må forvente at smitten vil øke også her, sier kommuneoverlege Ketil Egge.

Siden september har vi vent oss til en tilnærmet normal situasjon. - Gradvis høyere smittenivå gjør at kommunelegen vurderer bildet annerledes nå, sier Egge. - Videre regner vi med at omikronvarianten kan spre seg relativt rask, noe som kan føre til en helt ny situasjon. 

- Vi går nå inn i en periode med økende sosial aktivitet. Vi vil derfor understreke og sterkt oppfordre til at nye nasjonale anbefalinger, som regjeringen kunngjorde i forrige uke, følges opp både av arrangører og innbyggere.  


Redusere antall nærkontakter

Hovedoppfordringen fra kommuneoverlegen er at alle reduserer antall nærkontakter i tida før jul. Dette er i tråd med de nasjonale anbefalingene som kom 2. desember:

•    Voksne bør vurdere å redusere antall nærkontakter 
•    Hold avstand til andre. Unngå klemming og håndhilsing.
•    Bruk munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten.
•    Bruk munnbind på kollektivtransport, i taxi, i butikker og på arrangementer der det ikke er mulig å holde avstand. 

Arrangementer etter nasjonale anbefalinger

Planlagte arrangement, tilstelninger osv. må gjennomføres i tråd med nasjonale anbefalinger. 

Dette betyr at arrangør må ta hensyn til lokalets størrelse, passe på at man kan holde avstand, vurdere om gjestene bør tilbys munnbind og om arrangementet totalt sett kan gjennomføres forsvarlig i forhold til smittevern. 

Tilbake til hjemmekontor?

Nasjonalt er det anbefalt at flere jobber fra hjemmekontor. - Dette gjelder først og fremst i større byer hvor mange reiser kollektivt til og fra jobb. I Hamarregionen må det gjøres individuelle vurderinger, men det er foreløpig ikke behov for å oppfordre til hjemmekontor generelt slik situasjonen er nå, avslutter Ketil Egge.

Illustrasjon: Anbefalt bruk av munnbind hvis du ikke kan holde avstand. Adobe Stock.