Planen fremmes som en privat detaljreguleringsplan for Nordvikvegen Utvikling AS hvor Anderssen + Fremmin AS er engasjert til å utarbeide planen. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for rekkehus eller kjedehus på eiendom med gnr/bnr 1/1044 med adresse Nordvikvegen 46.

Plandokumentene er tilgjengelig fra www.hamar.kommune.no/lokaldemokrati eller via kommunens PlanDialog

Hvis du har synspunkter, merknader eller opplysninger til planforslaget sender du de skriftlig til forslagstiller Anderssen + Fremmin AS v/Johan Røen, postboks 556, 2304 Hamar,eller pr. e-post til: jr@af-ark.no, og gjerne med kopi til Hamar kommune: postmottak@hamar.kommune.no.

Spørsmål om planen kan rettes til Anderssen + Fremmin AS v/Johan Røen på jr@af-ark.no eller tlf. 900 87 808.

Frist for å komme med innspill er 11.01.2022.

Planavgrensing
Planavgensing