Det kunngjøres herved at utbyggingsavtalen er signert iht. pbl § 17-4. Inngått utbyggingsavtale kan ikke påklages..

Her finner du Utbyggingsavtale for Espern bru og hovedprinsipper for utbyggingsavtaler i strandsonen i Hamar med vedlegg. Her finner du arealplanene som utbyggingsavtalen henviser til (søk på planens navn eller planID)

Espern bru

Espern bru kveldsbilde  

Illustrasjoner: Lund + Slaatto arkitekter

Kontaktperson Hamar kommune: Tor.Harald.Tusvik@hamar.kommune.no, mob. 450 21 325