Hamar kommune skal markere Frivillighetens år. På bildet politiker Erling Behrens, leder av Hamar frivilligsentral Anne Thingstad Bjørnstad og kultursjef Morten Midtlien.2022 = Frivillighetens år.

- Gjennom hele året skal vi feire Norges viktigste lagarbeid!

 

Året er forankret i regjeringens Frivillighetsmelding, og det skal markers med ulike aktiviteter både nasjonalt, regionalt og lokalt.

Alle lag, foreninger, frivilligsentraler, kommuner og andre samarbeidspartnere i Hamar er invitert med for å synliggjøre og aktualisere frivilligheten.

Mange frivillige i Hamar!

Det er svært mange i Hamar kommune som engasjerer seg i frivillig arbeid, og som bidrar til et bredt og mangfoldig tilbud til egne medlemmer og andre. Hamar kommune, i samarbeid med Hamar Frivilligsentral, ønsker å sette fokus på frivilligheten i Hamar.

Hver måned skal vi presentere Månedens Frivillig, og her vil vi ha DIN hjelp til å finne gode kandidater. Til sammen vil disse 12 kandidatene, fra ulike typer frivillig arbeid, bli gode ambassadører for frivilligheten generelt.

Hver av dem vil motta en Hamarkrakk, snekret av Kjetil Nygaard. Refleks Film vil lage et kort intervju og filmopptak av "Månedens Frivillig" i sitt daglige virke. Filmene vil bli lagt ut på Hamar kommunes sosiale medier Facebook og Instagram.

- Vi vil med det vise fram at frivillig innsats har en stor verdi. 

Tips oss om din kandidat!

Noen ganger er det laginnsatsen som utpeker seg, andre ganger er det enkeltpersoner. Kriteriene er at kandidaten har lagt ned sin frivillige innsats og engasjement i og for lokalmiljøet. Ingen kandidater er for små eller for store, for kjente eller ukjente, til å bli nominert. Kandidaten må videre være bosatt og virke i Hamar kommune.

Klikk inn på lenken over og fyll ut nett-skjemaet vi har lagt ut.

"Månedens Frivillig" vil få utdelt Hamarkrakken siste fredag i hver måned. Unntaket er i desember da denne deles ut på Frivillighetens dag 5. desember. 

En lokal «jury» velger ut månedens kandidat

Jobben i juryen gjøres basert på de nominasjoner som kommer inn. «Juryen» består av:

  • Ingrid Christiansen Hollekim (representerer Hamar kommune)
  • Berit Jevnaker (representerer Hamar Frivilligsentral og Kreftforeningen)
  • Bjørn Are Knutsen (representerer Musikkrådet)
  • Irene Imingen (representerer Røde Kors)
  • Kristin Mengshoel (representerer Idrettsrådet)
  • Hermine Solemsli Kleppe (representerer Ungdomsrådet)