Om tjenesten
Kort beskrivelse Hvis du trenger hjelp til å styre din egen økonomi, eller dersom du er i gjeldsproblemer, kan du kontakte NAV Hamar.

NAVs gjeldsrådgiving inkluderer følgende tjenester:
* Hjelp til å få oversikt over gjelda
* Hjelp til å forhandle med kreditorer
* Hjelp til å få stoppet direkte trekk i inntekt
* Vurdering av grunnlag for gjeldsordning

Til første møte er det fint hvis du kan ha med deg følgende:

- Kopi av de tre siste lønns-/trygde-/ stønadsutbetalingene (sjekk om det er gjort trekk for dekning av gjeld på disse utbe-talingene)
- Kopi av kvitteringer for utgiftsposter som vurderes som store eller andre kvitteringer som det er grunn til å sjekke
- Kopi av likningsattest
- Kopi av skatteoppgjøret og utskrift av likningen for siste skatteår
- Årsoppgaver (i forbindelse med selv-angivelsen) fra långiverne
- Årsoppgaver i forbindelse med bidragsgjeld
- Evt. utleggsbegjæringer
- Evt. innkalling til forliksrådet
- Oversikt over pant som heftelser ved egen bolig
- Oversikt over pant som heftelser ved egen bil

Målgruppe
Tilbys personer i Hamar over 18 år.
Kriterier/vilkår Gjeldsrådgiving kan tilbys personer med stor gjeldsbyrde.
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk (denne brukes ikke) Lov om sosiale tjenester § 3-1.
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Saksbehandlingstid Enklere gjeldsrådgiving utføres av økonomisk saksbehandler. Ved behov for egen gjeldsrådgiver, kan det være venteliste.
Kontaktinformasjon
Kontakt oss Tlf 55 55 33 33
Ansvarlig enhet
NAV Hamar

Besøksadresse:

Triangelgården , Torggata 63-65, Hamar

Informasjon om ansvarlig enhet
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Anne Olen Aasen
KOSTRA-ID |none|0|default
Dato oppdatert 2016-03-22