Om tjenesten
Kort beskrivelse Hamar formannskap har vedtatt opprettelse av en byggeskikkpris for Hamar. Prisen skal deles ut annet hvert år, og første utdeling fant sted i 2005.

Prisen består av plakett og diplom. Prisen skal være en hederspris for bygg og anlegg i kommunen som gjennom sin utforming og innpassing i sted og miljø kan bidra til å heve den almene forståelse og holdning til god byggeskikk. Bygget/anlegget må ha vært i bruk i minst ett år. Kommunen har oppnevnt en egen jury som vurderer innkomne forslag.

Forslagsretten er åpen og alle kan fremme forslag om kandidater til Hamar kommunes byggeskikkpris. Forslagene til kandidater bør ledsages av en skriftlig begrunnelse for forslaget.

Frist for innsending av forslag til byggeskikkprisen annonseres på våren (i god tid) hvert år.

Forslag til kandidater sendes til Byggeskikksekretariatet v/ Berit Andersen, Hamar kommune, Postboks 4063, 2306 Hamar. Eller på epost: berit.andersen@hamar.kommune.no
Om søknadsprosessen
Annen informasjon
Kontaktinformasjon
Kontakt oss Servicekontoret , tlf 62 56 30 10
telefaks 62 56 30 02
Ansvarlig enhet
Kulturkontoret i samarbeid med arealplan/byggesak og oppmåling
Besøksadresse Vangsvegen 51
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2017-01-23