Om tjenesten
Kort beskrivelse Skatteoppkrever har ansvaret for føring av skatteregnskap.
Målgruppe
Skatteoppkrever skal forestå avregningsoppgjør av forskuddspliktige skattytere og avstemmingsoppgjør av etterskuddspliktige skattytere. Det foreligger to skatteavregninger, et i juni måned (hovedsakelig personlig skattytere) og et i oktober (hovedsakelig næringsdrivende).
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Klagemulighet Klage på selvangivelsen sendes til Skatt Øst innen klagefristen.

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Servicekontoret , tlf 62 56 30 10, telefaks
62 56 37 99 eller

E-mail: skatteoppkreveren@hamar.kommune.no


Ansvarlig enhet
Økonomi
Besøksadresse Midtbyen park
Grønnegata 85,
Hamar

Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Sigbjørn Myklebust
Dato oppdatert 2017-07-20