Om tjenesten
Kort beskrivelse Arbeidsgiver plikter å betale arbeidsgiveravgift av lønn og annen godtgjørelse for arbeid i og utenfor tjenesteforhold. Arbeidsgiver skal av eget tiltak beregne avgifter og innbetale /sende inn a-melding til Altinn (www.altinn.no) månedlig.

Betaling skjer terminvis: 
1. termin 15. mars
2. termin 15. mai
3. termin 15. juli
4. termin 15. september
5. termin 15. november
6. termin 15. januar

Satsene for arbeidsgiveravgift er:
Sone 1 - 14,1 %
Sone 1A - 10,6 %
Sone 2 - 10,6 %
Sone 3 - 6,4 %
Sone 4 - 5,1 %
Sone 4A - 7,9 %
Sone 5 - 0 %

Arbeidsgiveravgiften beregnes utfra hvor arbeidsgiver har sin kontorkommune.

Arbeidsgivere innrapporterer og innbetaler arbeidsgiveravgift pr. termin.
Merknad: En eventuell utsettelse av innbetaling av arbeidsgiveravgift skal avgjøres av skatteoppkrever.

Kontakter i Hamar kommune:

Marit Johansen, tlf. 62 56 37 87 E-mail: marit.johansen@hamar.kommune.no
Inger E. Hovelstad, tlf. 62 56 37 88 E-mail: inger.hovelstad@hamar.kommune.no
Per Kristian Solberg, tlf. 62 56 37 89 E-mail: per.kristian.solberg@hamar.kommune.no
Unni Tømte, tlf. 62 56 37 91
E-mail: unni.tomte@hamar.kommune.no

Målgruppe
Arbeidsgivere
Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Kontaktinformasjon
Ansvarlig enhet
Økonomi
Informasjon om ansvarlig enhet
Besøksadresse Midtbyen park
Grønnegata 85,
Hamar
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2017-06-30