Om tjenesten
Kort beskrivelse Som arbeidsgiver har du ansvaret for å beregne og innbetale arbeidsgiveravgift. Arbeidsgiveravgiften beregnes på bakgrunn av et avgiftsgrunnlag og en avgiftssats.


Arbeidsgiveravgiften beregnes utfra hvor arbeidsgiver har sin kontorkommune.  Den varierer mellom  0 % og 14,1 %. I Hamar og Stange er satsen 14,1 %.
kommunenummer og soneinndeling
satser for arbeidsgiveravgift


Du skal beregne arbeidsgiveravgift av lønn og annen godtgjørelse som du skal innrapportere på a-meldingen. Du skal levere a-melding for hver kalendermåned innen den 5. i måneden etter. 


Arbeidsgiveravgiften skal du betale til Skatteoppkreveren annenhver måned.
Frister for rapportering og betaling.
Målgruppe
Arbeidsgivere
Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Annen informasjon

Som arbeidsgiver har du ansvaret for å beregne og innbetale arbeidsgiveravgift. Arbeidsgiveravgiften beregnes på bakgrunn av et avgiftsgrunnlag og en avgiftssats.

Arbeidsgiveravgiften beregnes utfra hvor arbeidsgiver har sin kontorkommune.  Den varierer mellom  0 % og 14,1 %. I Hamar og Stange er satsen 14,1 %.
kommunenummer og soneinndeling
satser for arbeidsgiveravgift

Du skal beregne arbeidsgiveravgift av lønn og annen godtgjørelse som du skal innrapportere på a-meldingen. Du skal levere a-melding for hver kalendermåned innen den 5. i måneden etter. 

Arbeidsgiveravgiften skal du betale til Skatteoppkreveren annenhver måned.
Frister for rapportering og betaling.

Kontaktinformasjon
Ansvarlig enhet
Økonomi
Informasjon om ansvarlig enhet
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2020-02-07