Om tjenesten
Kort beskrivelse Skatteoppkrever skal påse og sikre at skattetrekk ( herunder påleggstrekk) og arbeidsgiveravgift blir korrekt beregnet, oppbevart, innberettet og innbetalt i samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser. Skatteoppkreveren kan foreta bokettersyn hos den som plikter å foreta trekk.

Kontakt:
Unni Tømte, tlf. 62 56 37 91
E-mail:  unni.tomte@hamar.kommune.no


Karen Bysveen Lier, tlf 62 56 37 90
E-Mail:  Karen.Bysveen.Lier@hamar.kommune.no


Målgruppe
Arbeidsgivere
Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Kontaktinformasjon
Kontakt oss Servicekontoret , tlf 62 56 30 10, telefaks 62 56 30 01
Ansvarlig enhet
Økonomi
Informasjon om ansvarlig enhet
Besøksadresse Midtbyen park
Grønnegata 85,
Hamar

Andre opplysninger
Dato oppdatert 2019-11-13