Om tjenesten
Kort beskrivelse Skatteoppkrever skal påse og sikre at skattetrekk ( herunder påleggstrekk) og arbeidsgiveravgift blir korrekt beregnet, oppbevart, innberettet og innbetalt i samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser.

Kontakt:
Unni Tømte, tlf. 62 56 37 91 E-mail: unni.tomte@hamar.kommune.no


Per Kristian Solberg, tlf. 62 56 37 89 E-mail: per.kristian.solberg@hamar.kommune.no


Marit Løberg tlf: 62 56 37 90 E-mail:marit.loberg@hamar.kommune.no


Harald Jensen Gjendal, tlf: 62 56 37 84 E-mail: harald.jensen.gjendal@hamar.kommune.no

Målgruppe
Arbeidsgivere
Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Kontaktinformasjon
Kontakt oss Servicekontoret , tlf 62 56 30 10, telefaks 62 56 30 01
Ansvarlig enhet
Økonomi
Informasjon om ansvarlig enhet
Besøksadresse Midtbyen park
Grønnegata 85,
Hamar

Andre opplysninger
Dato oppdatert 2016-02-04