Om tjenesten
Kort beskrivelse Forhåndsskatt blir skrevet ut av Skatt Øst på bakgrunn av siste kjente likning og forfaller i to terminer: 15. februar og 15. april i året etter inntektsåret. Hver termin settes som regel til ca en tredjedel av den utliknede skatt ved siste likning.

Skatt Øst fastsetter forhåndsskatten og kommunens skatteoppkrever sender ut innbetalingsgiro og sørger for at pengene kommer inn.


Kontakt skatteoppkreverkontoret
Tlf. 62 56 37 80 E-mail: skatteoppkreveren@hamar.kommune.no
Målgruppe
Aksjeselskap
Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Om søknadsprosessen
Klagemulighet Klage på skatten må rettes til Skatt Øst
Kontaktinformasjon
Kontakt oss Servicekontoret , tlf 62 56 30 10,
telefaks 62 56 30 01
Ansvarlig enhet
Økonomi
Informasjon om ansvarlig enhet
Besøksadresse Midtbyen park
Grønnegata 85,
Hamar

Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Sigbjørn Myklebust
Dato oppdatert 2016-10-24