Om tjenesten
Kort beskrivelse Forskuddsskatt blir skrevet ut av Skatteetaten på bakgrunn av siste kjente likning og forfaller i to terminer i februar og april i året etter inntektsåret. Hver termin settes som regel til ca en tredjedel av den utliknede skatt ved siste likning.

Kontakt Skatteoppkreveren: 625 63010 (sentralbord)
E-post: skatteoppkreveren@hamar.kommune.no


Målgruppe
Aksjeselskap
Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Om søknadsprosessen
Klagemulighet Klage på skatten må rettes til Skatteetaten.
Kontaktinformasjon
Kontakt oss Servicekontoret , tlf 62 56 30 10.
Ansvarlig enhet
Økonomi
Informasjon om ansvarlig enhet
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2020-02-07