Om tjenesten
Kort beskrivelse Alle nye selvstendig næringsdrivende oppfordres til å be om utskrevet forskuddsskatt. Forskuddsskatt kan også skrives ut i andre tilfeller der det antas at forskuddstrekket ikke vil være tilstrekkelig, for eksempel ved formuesskatt.

Forskuddsskatt blir skrevet ut av Skatt Øst før inntektsårets begynnelse på grunnlag av formue og inntekt ved siste kjente likning. Det er bare Skatt Øst som kan endre på utskrevet forskuddsskatt. Skatten betales normalt i 4 like store terminer.

Forfall: 15. mars, 15. mai, 15. september og 15. november.

Det er Skatt Øst som beregner forskuddsskatten, mens det er skatteoppkreveren som sørger for at den blir innbetalt. Dersom ikke skatten blir betalt inn ved forfall, iverksettes innfordring.

Samarbeidspartnere: Skatt Øst, telf. 800 80 000.


Målgruppe
Selvstendig næringsdrivende og personer med formue.
Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Klagemulighet Dersom skattebetaleren mener han er for høyt skattet, må vedkommende ta kontakt med Skatt øst.
Kontaktinformasjon
Kontakt oss Telefon 62 56 30 10 (sentralbord)
Informasjon om ansvarlig enhet
Besøksadresse Midtbyen park
Grønnegata 85,
Hamar

Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Sigbjørn Myklebust
Dato oppdatert 2016-12-19