Om tjenesten
Kort beskrivelse Som arbeidsgiver plikter du å foreta skattetrekk i lønnen og hente skattekortene til dine ansatte.

Du skal gjennomføre forskuddstrekk i skattepliktig lønn, godtgjørelse, naturalytelser, styregodtgjørelse osv. Det samme gjelder skattepliktig pensjon som du utbetaler.

Forskuddstrekket gjennomfører du ved å beregne trekkbeløpet og holde dette tilbake i oppgjøret med arbeidstakeren. Beregnet forskuddstrekk og skattetrekk skal oppbevares på egen skattetrekkskonto ihht skattebetalingslovens regler.

Beregnet forskuddstrekk skal innrapporteres på a-meldingen. Du skal levere a-melding for hver kalendermåned innen den 5. i måneden etter.

Forskuddstrekket skal du betale til Skatteoppkreveren annenhver måned.
Målgruppe
Arbeidsgivere
Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Kontaktinformasjon
Kontakt oss Servicekontoret , tlf 62 56 30 10
telefaks 62 56 30 01
Ansvarlig enhet
Økonomi
Informasjon om ansvarlig enhet
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2020-02-07