Om tjenesten
Kort beskrivelse

Som arbeidsgiver plikter du å foreta skattetrekk i lønnen og hente skattekortene til dine ansatte.

Du skal gjennomføre forskuddstrekk i skattepliktig lønn, godtgjørelse, naturalytelser, styregodtgjørelse osv. Det samme gjelder skattepliktig pensjon som du utbetaler.

Forskuddstrekket gjennomfører du ved å beregne trekkbeløpet og holde dette tilbake i oppgjøret med arbeidstakeren. Beregnet forskuddstrekk og skattetrekk skal oppbevares på egen skattetrekkskonto ihht skattebetalingslovens regler.

 


Beregnet forskuddstrekk skal innrapporteres på a-meldingen. Du skal levere a-melding for hver kalendermåned innen den 5. i måneden etter.


 

Forskuddstrekket skal du betale til Skatteoppkreveren annenhver måned.


Frister for rapportering og betaling.

Kontakt:
Marit Johansen, tlf. 62 56 37 87 e-mail:
marit.johansen@hamar.kommune.no
 

Asenay Iasu, tlf. 62 56 37 89 e-mail: Asenay.iasu@hamar.kommune.no
Grete Bratberg, tlf 62 56 37 85 E-mail:
grete.bratberg@hamar.kommune.no 


Målgruppe
Arbeidsgivere
Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Kontaktinformasjon
Kontakt oss Servicekontoret , tlf 62 56 30 10
telefaks 62 56 30 01
Ansvarlig enhet
Økonomi
Informasjon om ansvarlig enhet
Besøksadresse Midtbyen park
Grønnegata 85,
Hamar

Andre opplysninger
Dato oppdatert 2019-11-13