Om tjenesten
Kort beskrivelse Dersom krav som skatteoppkrever har til innkreving i medhold av skattebetalingsloven §2 nr. 1 står uoppgjort etter forfall, skal det uten unødig opphold settes i verk innfordringstiltak fra skatteoppkrever.

Skatteoppkrever innfordrer restskatt, forhåndsskatt, forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift.


Skatteoppkreverkontoret, tlf. 62 56 30 10
E-mail: skatteoppkreveren@hamar.kommune.no
Arbeidsgivere og selvstendig næringsdrivende.
Målgruppe
Personlig skatteytere, selvstendig næringsdrivende og arbeidsgivere.
Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Kontaktinformasjon
Kontakt oss Servicekontoret , tlf 62 56 30 10.
Ansvarlig enhet
Økonomi
Informasjon om ansvarlig enhet
Besøksadresse Midtbyen park
Grønnegata 85,
Hamar

Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Martin Wilisoo
Dato oppdatert 2018-11-27