Om tjenesten
Kort beskrivelse Dersom krav som skatteoppkrever har til innkreving i medhold av Skattebetalingsloven §2 nr. 1 står uoppgjort etter forfall, skal det uten unødig opphold settes i verk innfordringstiltak fra skatteoppkrever.

Skatteoppkrever innfordrer restskatt, forskuddsskatt, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift og tvangsmulkt.

Skatteoppkreverkontoret, tlf. 62 56 30 10
E-mail: skatteoppkreveren@hamar.kommune.no

Målgruppe
Personlig skatteytere, upersonlig skattytere og arbeidsgivere.
Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Kontaktinformasjon
Kontakt oss Servicekontoret , tlf 62 56 30 10.
Ansvarlig enhet
Økonomi
Informasjon om ansvarlig enhet
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2020-02-07