Om tjenesten
Kort beskrivelse Den som selv eller gjennom andre har utbetalt lønn eller annen godtgjørelse eller ytet annen fordel, skal uoppfordret levere a-melding den 5. i hver påfølgende måned via altinn.


Kontakt:
Marit Johansen, tlf. 62 56 37 87 E-mail: marit.johansen@hamar.kommune.no

Asenay Iasu, tlf. 62 56 37 92 E-mail: asenay.iasu@hamar.kommune.no


Altinnbrukerservice, tlf 75 00 60 00
Skatteetatens brukerstøttetelefon for a-meldinger: tlf 800 80 000, tastevalg 4-3-2.
Målgruppe
Arbeidsgivere
Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Kontaktinformasjon
Kontakt oss Servicekontoret , tlf 62 56 30 10 , telefaks 62 56 37 99
Ansvarlig enhet
Økonomi
Informasjon om ansvarlig enhet
Besøksadresse Midtbyen park
Grønnegata 85,
Hamar
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2019-11-13