Om tjenesten
Kort beskrivelse Den som selv eller gjennom andre har utbetalt lønn eller annen godtgjørelse eller ytet annen fordel, skal uoppfordret levere a-melding den 5. i hver påfølgende måned via altinn.

Altinn brukerservice, tlf. 75 00 60 00
Skatteetatens brukerstøttetelefon for a-meldinger: tlf 800 80 000, tastevalg 4-3-2.
Målgruppe
Arbeidsgivere
Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Kontaktinformasjon
Kontakt oss Servicekontoret , tlf 62 56 30 10 , telefaks 62 56 37 99
Ansvarlig enhet
Økonomi
Informasjon om ansvarlig enhet
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2020-02-07