Om tjenesten
Kort beskrivelse Den som selv eller gjennom andre har utbetalt lønn eller annen godtgjørelse eller ytet annen fordel, skal uoppfordret levere a-melding den 5. i hver påfølgende måned via altinn.


Kontakt:
Marit Johansen, tlf. 62 56 37 87 E-mail: marit.johansen@hamar.kommune.no
Per Kristian Solberg, tlf. 62 56 37 89 E-mail: per.kristian.solberg@hamar.kommune.no

Altinnbrukerservice, tlf 75 00 60 00
Etatenes fellesforvaltning, tlf 800 800 00
Målgruppe
Arbeidsgivere
Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Kontaktinformasjon
Kontakt oss Servicekontoret , tlf 62 56 30 10 , telefaks 62 56 37 99
Ansvarlig enhet
Økonomi
Informasjon om ansvarlig enhet
Besøksadresse Midtbyen park
Grønnegata 85,
Hamar
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Sigbjørn Myklebust
Dato oppdatert 2017-06-30