Om tjenesten
Kort beskrivelse Restskatt utgjør differansen mellom utlignet og utskrevet forskuddsskatt, betalt tilleggsforskudd og godskrevet forskuddstrekk. Rentetillegg påløper etter egne regler.

Restskatt forfaller 3 uker etter avregningsdato, likevel tidligst 20. august. Restskatt over kr. 1000,- blir delt i 2 terminer, hvorav 2. termin forfaller fem uker senere enn første termin.


Målgruppe
Skattebetalere
Om søknadsprosessen
Klagemulighet Spørsmål om feil ligning må rettes til Skatteetaten, hovedsakelig ved bruk av altinn. Skatteoppkrever har kun med innkreving av skatten.
Kontaktinformasjon
Kontakt oss Servicekontoret , tlf 62 56 30 10.
Ansvarlig enhet
Økonomi
Informasjon om ansvarlig enhet
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2020-02-07