Om tjenesten
Kort beskrivelse Restskatt utgjør differansen mellom utlignet og utskrevet forskuddsskatt, betalt tilleggsforskudd og godskrevet forskuddstrekk. Rentetillegg påløper etter egne regler.

Restskatt forfaller 3 uker etter utlegg av skattelisten – dog ikke tidligere enn 20. august. Restskatt over kr. 1000,- blir delt i 2 terminer, hvorav 2. termin forfaller fem uker senere enn første termin.

Skatteoppkrever sender ut innbetalingsblanketter og det er skatteoppkrever som kan imøtekomme en eventuelt utsettelse av innbetaling.

Søknad om utsettelse eller en eventuell oppdeling av beløpet som skal innbetales, sendes til skatteoppkrever.

Målgruppe
Skattebetalere
Om søknadsprosessen
Klagemulighet Dersom noen mener at restskatten ikke er riktig, må det klages til Skatt Øst. Skatteoppkrever har kun med innkreving av skatten.
Kontaktinformasjon
Kontakt oss Servicekontoret , tlf 62 56 30 10,
telefaks 62 56 30 01
Ansvarlig enhet
Økonomi
Informasjon om ansvarlig enhet
Besøksadresse Midtbyen park
Grønnegata 85,
Hamar

Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Randi Kongsli
Dato oppdatert 2015-04-09