Om tjenesten
Kort beskrivelse Statlige anskaffelser krever at det forelegges skatteattest. Skatteattest skal innhentes ved transportvirksomhet, søknad om løyve, søknad om skjenkebevilling og deltagelse i anbudskonkurranser om statlige kontrakter over kr. 150 000,-. Skatteattesten er gyldig i 6 måneder.

Næringsdrivende kan bestille skatteattest for skatt og merverdiavgift på altinn. Dette er en fellesattest for skatteetaten og skatteoppkreveren.
Målgruppe
Næringsdrivende
Kontaktinformasjon
Kontakt oss Servicekontoret , tlf 62 56 30 10, telefaks 62 56 30 01.
Ansvarlig enhet
Økonomi
Informasjon om ansvarlig enhet
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2020-02-07