Om tjenesten
Kort beskrivelse Statlige anskaffelser krever at det forelegges skatteattest. Skatteattest skal innhentes ved transportvirksomhet, søknad om løyve, søknad om skjenkebevilling og deltagelse i anbudskonkurranser om statlige kontrakter over kr. 150 000,-. Skatteattesten er gyldig i 6 måneder.

Næringsdrivende kan bestille skatteattest for skatt og merverdiavgift på ett sted. Du kan enten henvende deg til skatteoppkreverkontoret eller til Skatt Øst.


Målgruppe
Næringsdrivende
Kontaktinformasjon
Kontakt oss Servicekontoret , tlf 62 56 30 10, telefaks 62 56 30 01.
Ansvarlig enhet
Økonomi
Informasjon om ansvarlig enhet
Besøksadresse Midtbyen park
Grønnegata 85,
Hamar

Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Randi Kongsli
Dato oppdatert 2015-04-09