Det beste hjelpemiddelet til å finne ut av slike ting, er kartløsningen på våre nettsider som er felles for Ringsaker, Stange, Løten og Hamar kommune. Kartbildene du finner under, er hentet derfra, og viser i grove trekk hvordan veibildet med ansvarsforhold ser ut i Hamar sentrum. (Målestokk 1:27000) 

Hvem som er ansvarlig for veien er kjekt å vite hvis du har spørsmål om graving, vegarbeid, brøyting, kantklipping eller andre ting. Hvis du vil lære mer om hvordan du kan studere dette selv i kartløsningen vår, gå nederst i denne artikkelen. Du kan også kontakte Servicekontoret i Hamar kommune - 62 56 30 10 hvis du har spørsmål.

Kart 1: Alle veger

Kart alle veger i Hamar 

Kart 2: Kommunale veger

Kart kommunale veger

Kart 3: Fylkeskommunale veger

Kart fylkeskommunale veger

Kart 4: Riksveg

Kart riksveger

Kart 5: Europaveg

Kart Europaveg

Kart 6: Private veger

Private veger

Lenke til kartløsningene våre finner du helt øverst på nettsiden: (utenfor artikkelen) 
Inne i kartet søker du etter gatenavn eller stedsnavn og får da opp et kartutsnitt som viser nevnte sted. Dette er et "nærbilde", og skal du få noe inntrykk av vegnettet, må du øke målestokken på utsnittet ditt. Øker du målestokken til 10.000 eller mer, vil du se at vegene får ulik farge, og forklaring om hva slags veg det dreier seg om, kommer opp i en egen rubrikk. Her kan du klikke for å velge hvilke vegtyper som skal vises. Høyreklikker du inne i kartet, kan du skrive ut eller lagre det kartbildet du er interessert i.

Lykke til!