Hamar kommune har her gjort en del sentrale dokumenter tilgjengelig for deg. Dette er hovedsakelig word-dokumenter og egner seg best til lesning etter at de er skrevet ut på papir.

Det meste du finner i alfabet-lista under er ulike planer for kommunens virksomhet, men her har vi også lagt årsmeldingen og regnskapet for siste år.