Om tjenesten
Kort beskrivelse Avfall er definert som kasserte løsøregjenstander eller stoffer i forurensningsloven. Som forbruksavfall regnes vanlig avfall fra husholdninger, mindre butikker o.l. og kontorer. Dette avfallet har kommunen ansvaret for å samle inn på en forsvarlig måte. Dette utføres av Hias IKS. Som produksjonsavfall regnes avfall fra fra næringsvirksomhet og tjenesteyting som i art og mengde skiller seg vesentlig fra forbruksavfall. Ansvaret for en forsvarlig håndtering av dette avfallet tilligger bedriftene.
Målgruppe
Husstander og næringslivet i kommunen
Gebyrer, avgifter osv Renovasjonsgebyr
Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Annen informasjon

Hias gir uten en egen tømmekalender til alle husstander som deltar i renovasjonsordningen. Restavfall hentes hver 4. uke, våtorganisk avfall hver 2. uke og plast hver 4. uke. Man kan også be om å få en egen dunk til papiravfall (tillegg i prisen)
Det er også mulig for husholdningsabonnenter søke i avtaleregisteret til Hias IKS for å finne tømmedag og beholderstørrelser, se ovenfor.

Sekker til restavfall kan kjøpes på Servicekontoret i kommunen. Hias deler ut sekker for plastavfall og poser til våtorganisk avfall to ganger i året. Dersom dette ikke er tilstrekkelig kan flere sekker og våtorganiske poser hentes på kommunens Servicekontor, hos Hias IKS i Vangsvegen 143 eller på gjenvinningsstasjonene.


 

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Servicekontoret , tlf 62 56 30 10

Hias IKS, Vangsvegen 143, 2317 Hamar, tlf. 62 54 37 00,
Hias IKS
Besøksadresse Vangsvegen 51
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2017-11-02