Om tjenesten
Kort beskrivelse Avfallet du kaster kan brukes til å lage nye ting. Derfor må du i din husholdning sortere mest mulig hver for seg. For eksempel kan papir bli nytt papir, syltetøyglass kan bli nytt glass og metallboksen kan bli ny metallboks eller f.eks. en sykkel. Gjenbruk av ressursene i avfallet gjør at jordas råstoffer spares lenger til glede for både oss og kommende generasjoner.

Behandlingen av avfall er felles for alle husholdninger i Ringsaker, Hamar, Stange og Løten kommune, og utføres av Sirkula. Husholdningen betaler et årlig renovasjonsgebyr for dette.
Målgruppe
Husstander og næringslivet i kommunen
Gebyrer, avgifter osv
Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Annen informasjon

Det hentes fem typer avfall hjemme hos deg: matavfall, plast, papir, restavfall og glass-/metallemballasje.

På din eiendom skal du ha forskjellige beholdere til dette. Beholderne eies og vedlikeholdes av Sirkula og følger eiendommen du bor på. Bor du i borettslag, blokk o.l. kan dere ha felles beholdere.

De standard beholderne har forskjellig farge på lokket etter hva som skal sorteres i dem. Du har også en plastsekk for levering av plast.

Hias deler ut sekker for plastavfall og poser til våtorganisk avfall to ganger i året. Dersom dette ikke er tilstrekkelig kan flere sekker og våtorganiske poser hentes på kommunens Servicekontor, hos Hias IKS i Vangsvegen 143 eller på gjenvinningsstasjonene.


 

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Servicekontoret , tlf 62 56 30 10

Kontakt Sirkula: https://www.sirkula.no/om-sirkula-iks/kontakt/
Besøksadresse Vangsvegen 51
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2019-07-19