Om tjenesten
Kort beskrivelse Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter.
Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som har kontakt med deg som søker.

Elektronisk søknad er førstevalget ved søknad om bostøtte.
Målgruppe
Alle med lav inntekt unntatt studenter uten barn og militære.
Kriterier/vilkår På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren.
Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Relaterte tjenester
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsskjemaer
Søknadsfrist Søknad om bøstøtte kan sendes 12 ganger i året med søknadsfrist den 25. i hver måned.
Søknaden sendes til Gjelder søknad på papir:
Hamar kommune
Postboks 4063
2306 Hamar
Att: Boligsosial avdeling
Saksbehandlingstid Må søkes innen den 25. hver måned for å få søknaden behandlet.
Klagemulighet Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker etter du mottok vedtaket.

Klagemuligheter andre
Annen informasjon

Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned. Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk.

 

Andre spesielle vilkår: Se Husbankens internettsider www.husbanken.no. Denne kan du få ved henvendelse til Servicekontoret på telefon 62 56 30 10, adr. rådhuset, Vangsvegen 51. 

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Servicekontoret , telefon 62 56 30 10
Adr. rådhuset, Vangsvegen 51
Ansvarlig enhet
Boligsosial avdeling
Telefaks
62 56 30 01
Besøksadresse Vangsvegen 51
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2018-02-28