Du kan lett finne ut hvilken fastlege du har og se liste over andre ledige leger. 
Du finner tjenesten vedr. fastlege på helsenorge.no

Fastlegeordningen gir alle innbyggere i Norge rett til å ha en allmennpraktiserende lege som sin faste lege. Men det er begrenset hvor mange ganger i året man kan bytte fastlege.

Lenke til siden med oversikt over leger i Hamar