Fastlegeordningen gir alle innbyggere i Norge rett til å ha en allmennpraktiserende lege som sin faste lege. Fastlegen har plikt til å prioritere innbyggere på egen liste. Fastlegeordningen er frivillig. Hvis du ikke ønsker å være med i fastlegeordningen, må du selv finne en allmennlege å gå til. Hvis du oppsøker en fastlege som ikke har deg på sin liste, må du betale en noe høyere egenandel.

Du finner tjenesten vedr. fastlege på helsenorge.no
 

Lenke til siden med oversikt over leger i Hamar