Om tjenesten
Kort beskrivelse Tjenesten er for personer over 18 år som har psykiske lidelser. Personene blir ledsaget ut på aktiviteter, arr etc.
Målgruppe
Personer med psykiske lidelser
Kriterier/vilkår Tjenesten er gratis, men egne utgifter må dekkes på de aktiviterer som det deltas på.
Relaterte tjenester
Om søknadsprosessen
Søknaden sendes til Hamar kommune
Postboks 4063
2306 Hamar
Att: Kulturkontoret
Kontaktinformasjon
Kontakt oss Servicekontoret , tlf 62 56 30 10,
telefaks 62 56 30 01
Ansvarlig enhet
Kulturkontoret
Telefaks
62 56 30 01
Besøksadresse Vangsvegen 51
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Rita Westad
Dato oppdatert 2013-09-03