FAU er foreldrenes organ ved skolen. Forkortelsen FAU står for Foreldrenes arbeidsutvalg. Vi tar opp saker som angår barna våre, og vi jobber for at disse skal ha det best mulig på skolen.